1.3.08

Casa Luísa TodiEstá ao abandono e fiquei a saber através d´O Setubalense que a lápide e a efígie da cantora, foi realizada por outro grande pintor Setubalense Luciano Santos.